برای مشاوره با تلفن ثابت هم تماس بگیرین

021-70705167 021-70705166

برای مشاوره با ما لطفا یکی از پلن های زیر را تهیه کنید و یا میتوانید با تلفن ثابت با ما تماس بگیرید

021-70705167

021-70705166

جرم خیانت در امانت

در طول تاریخ جوامع بشری همواره به رعایت فرهنگ امانت داری توصیه و تأکید فراوانی شده است. فرهنگ ما ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد تا آنجا که در قانون مجازات اسلامی به این مهم توجه شده است و رفتاری که خلاف چهارچوب امانت داریست جرم انگاری شده است.

به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی؛ (( هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد)). بنابراین برای تحقق جرم خیانت در امانت باید به نکات زیر توجه داشت:

1. مالی که به امانت داده می شود باید حتماً با ارزش و قیمتی باشد! پس سپردن اموالی مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا حشرات بی ارزش که از منظر منظر شرع و عرف، غیر قانونی یا ارزش مالی ندارند مشمول جرم خیانت در امانت نمی شوند و همچنین اگر نوشته ای به امانت سپرده می شود این نوشته باید حتماً قابلیت تبدیل شدن به پول را داشته باشد مانند چک و سفته.

2. مورد امانت وقتی که در قالب اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هرکار با اجرت یا بدون اجرت به شخصی سپرده می شود باید حتماً از طرف امانتگذار با امانتگیر شرط شود که شیء مورد امانت بعداً به وی بازگرداننده شود یا صرف کاری که مقصود امانت گذار است شود.

3. امانتگیر باید مورد امانت را به ضرر امانتگذار مصرف، تصاحب، نابود یا مفقود کند.

در خصوص جرم خیانت در امانت باید افزود که این جرم از زمره جرایم قابل گذشت به این معنا که که شاکی می تواند در هر مرحله از رسیدگی یا حتی در حین تحمل مجازات توسط مرتکب، از شکایت خود صرف نظر کرده و با اذعان رضایت خویش تعقیب، رسیدگی و تحمل مجازات منتفی سازد.

اما توصیه گروه وکلای دادبان: اگر قصد دارید مال یا نوشته ای را که ارزش مالی دارد نزد شخصی به امانت بسپارید حتماً مواردی از قبیل نوشتن قرارداد، گرفتن رسید، حضور شاهد در محل و … را مد نظر قرار دهید! البته لازم به ذکر است که اثبات جرم خیانت در امانت بسته به شرایط، حالات و صورت های مختلفی دارد که گرفتن مشاوره تلفنی یا حتی حضوری از گروه وکلای دادبان می تواند سوالات و ابهامات شما را در مورد جرم خیانت در امانت مرتفع نماید.